Yasa Dışı Darbe Bildirisini İstifini Hiç Bozmadan Okuyabilen TRT Sunucusu        2016 yılında yapılan, yasa dışı bir darbenin bildirisini, istifini hiç bozmadan okuyabilen, TRT sunucusunun görüntüsünü paylaşıyorum. Bildiriyi